T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İZMİR / KONAK - Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)

Tarihçe

Okulumuz 1991 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

        Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi; arsası, okul binası ve 6 daireli lojmanı ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına Kilimci ailesi tarafından armağan edilmiştir.

       Okul, 6 Ekim 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Avni AKYOL tarafından hizmete açılmıştır. Okulumuza, Kilimci ailesinin büyükleri olan Ahmet Kilimci ve Şefika Kilimci’nin isimleri verilmiştir 

 Hayırseverler


 

 

 

 

       Okul binası 3200 metrekare alana inşa edilmiştir. Beş katlı olan okul binasında 8 Özel Eğitim Uygulama Merkezi sınıfı, 6 Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi sınıfı, 1 müzik odası, 2 çok amaçlı salon, 1 yemekhane, 1 konferans salonu, 1 rehberlik odası, 1 teknoloji odası, 1 öğretmenler odası ile idari ve memur odaları yer almaktadır.

       Okulumuz orta ve ağır derecede zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireylerden zorunlu öğrenim çağında bulunan (5–23 yaş arası) bireylere akademik ve mesleki eğitim veren gündüzlü-karma eğitim kurumudur. Okulumuz, akademik yapılanma olarak; Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nden oluşmaktadır.

       Özel Eğitim Uygulama Merkezi; ilköğretim kurumlarında uygulanan programları takip edemeyecek durumdaki orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin, özbakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim programının uygulandığı birimimizdir. Bu birimde; birinci 4 yıl (1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflar) I. kademe; ikinci 4 yıl ise (5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar) II. kademe olarak isimlendirilmektedir.

 I. Kademe adresimiz (http://ahmetsefika1.meb.k12.tr

II. Kademe adresimiz (http://ahmetsefika2.meb.k12.tr )

        Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi; genel ve mesleki ortaöğretim eğitim programlarından yararlanamayacak durumda ve 23 yaşından gün almamış olan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla eğitim aldığı birimimizdir.

       Okulumuzda; Özel Eğitim Uygulama Merkezinde 18 kız 26 erkek olmak üzere 54 öğrenci, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde 19 kız 40 erkek olmak üzere 59 öğrenci, toplamda 103 öğrenci eğitim görmektedir.

Yayın: 14.12.2012 - Güncelleme: 20.12.2012 15:30 - Görüntülenme: 428